Konkurs „Modernizacja Roku 2014”

26.06.2015

Zabrze startuje w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2014”
w kategoriach:

1. Elewacje i termorenowacje „ Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Wolności 323” – www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/44-zabrze.html

2. Użyteczność publiczna „Modernizacja, rozbudowa i adaptacja budynku na Powiatowy Urząd Pracy, Plac Krakowski 9” –      www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/43-zabrze.html

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W Konkursie nie mogą brać udziału nowo wybudowane obiekty.
Ideą jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Głosy można oddać na stronie www.facebook.com