Spotkanie z laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych

24.06.2015

24 czerwca w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Zabrze z laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz stypendystów w roku szkolnym 2014/2015.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele zabrzańskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym 4 laureatów konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych, 15 laureatów konkursów przedmiotowych dla gimnazjów, laureatka olimpiady przedmiotowej dla szkół ponadgimnazjalnych, 4 finalistów olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie, którzy otrzymali stypendium dla uzdolnionej młodzieży.

Obecna w trakcie uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, życząc dalszych sukcesów, złożyła szczególne gratulacje laureatom, ich rodzinom i nauczycielom.

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowane były przez Śląskie Kuratorium Oświaty i miały zasięg wojewódzki. Olimpiady przedmiotowe organizowane są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim.