Poradnia szkoli pedagogów

11.06.2015

W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zabrzu odbyło się pierwsze z cyklu dwóch szkoleń prowadzonych przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach – „Narkotyki i nastolatki”. Szkolenie skierowane było do pedagogów, psychologów oraz nauczycieli zabrzańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Uczestniczyły w nim 103 osoby.

Prowadzący szkolenie – Stanisław Maciaszek – przekazał uczestnikom wiedzę na temat problemu uzależnień wśród młodzieży. Uwrażliwił również na sygnały, które mogą wskazywać, iż uczeń bierze narkotyki, a także przekazał wskazówki na temat skutecznej profilaktyki. Uczestnicy spotkania mogli też przećwiczyć umiejętności właściwego reagowania w sytuacji, gdy podejrzewają ucznia o branie substancji psychoaktywnych oraz zapoznać się z wykazem miejsc, gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc w tym zakresie.

We wrześniu br. odbędzie się drugie szkolenie z tego cyklu. Tym razem prowadzący odpowie na pytanie: „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? – metoda konstruktywnej konfrontacji”.

Koordynatorem szkolenia jest metodyk pedagogiki szkolnej Agnieszka Kujawa-Holiczko. Współpracę podjęli również: koordynator ds. rozwiązywania problemów uzależnień Urzędu Miejskiego w Zabrzu – Jan Szulik oraz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu – Urszula Koszutska.