I Festiwal Taneczny dla Dzieci Niepełnosprawnych

11.06.2015

10 czerwca br., w ramach wygranego przez Radę Dzielnicy Centrum Północ w Zabrzu konkursu Inicjatyw Rad Dzielnic, w naszym mieście odbył się pierwszy festiwal taneczny dla dzieci niepełnosprawnych pn. ,,Zabrzański Paradance”. Festiwal zorganizowany został przez Radę Dzielnicy Centrum Północ, przy współpracy z Niepublicznym Językowo-Sportowym Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi „MIRIADA”.

Głównym celem festiwalu była prezentacja i promocja dokonań artystycznych dzieci niepełnosprawnych, rozwijanie umiejętności scenicznych małych artystów, prezentowanie talentów dzieci niepełnosprawnych, dostarczenie im pozytywnych emocji w kontakcie z muzyką i tańcem, integracja środowisk przedszkolnych i szkolnych, a także wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi placówkami.

Festiwal miał charakter wydarzenia artystycznego, którego uczestnikami i głównymi bohaterami były dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi. Na deskach Teatru Nowego w Zabrzu mogliśmy podziwiać występy dzieci z Przedszkola nr 48, Przedszkola nr 34, Społecznego Przedszkola Integracyjnego ,,Skrzat”, Niepublicznego Językowo-Sportowego Przedszkola ,,MIRIADA” oraz uczniów klas I – III SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 14, SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 42, Szkoły Specjalnej nr 40, jak również z Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu.

Agnieszka Gołębiowska, reprezentująca Przedszkole „MIRIADA”, przedstawiła ideę przedsięwzięcia oraz jego walory w sferze wychowawczej i artystycznej. Podziękowała Radzie Dzielnicy Centrum Północ w Zabrzu za inspirację, wsparcie i pomoc. Wśród gości, którzy przybyli na festiwal, znaleźli się m.in.: przedstawiciele Rady Dzielnicy Zabrze Centrum Północ, Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, dyrektorzy przedszkoli, szkół, a także rodzice dzieci niepełnosprawnych, ich przyjaciele i najbliżsi.

W jury znaleźli się: Tobiasz Sebastian Berg – aktor, tancerz współpracujący z Śląskim Teatrem Tańca w Bytomiu, Jan Zieliński – pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych, Małgorzata Makowska – dyrektor zespołu tanecznego „Maczki” z Zabrza oraz Ewa Kuśmierska – dyrektor Niepublicznego Językowo-Sportowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi ,,MIRIADA” w Zabrzu.

Festiwal otworzył występ dzieci z Przedszkola „Miriada”, które zaprezentowały piosenkę pt. ,,Kocham cię Polsko”. Następnie na scenie Teatru Nowego dzieci niepełnosprawne z zabrzańskich przedszkoli, szkół i placówek prezentowały przygotowane na festiwal układy taneczne.

Powołane przez organizatorów jury oceniało występ i przyznawało wyróżnienia. Wszystkie przedszkola, szkoły i placówki biorące udział w festiwalu otrzymały nagrody ufundowane przez zabrzański magistrat, a dzieci biorące udział w prezentacji otrzymały upominki. Dodatkową atrakcją było przestawienie teatralne pt. ,, Królewna Śnieżka” , które zaprezentowały dzieci z Przedszkola ,,MIRIADA” .