Zabrze przestrzenią rozwoju

Dotacje unijne i rządowe, doradztwo dla firm – konferencja dla przedsiębiorców

11.06.2015

Konferencja Proinnowacyjnego Klastra Biznesu
Temat: „Kreowanie oferty proinnowacyjnych produktów i usług w wyniku nawiązania kooperacji w ramach inicjatywy klastrowej”
Miejsce: Zabrze, hotel Diament
Termin: 29.06.2015 godz. 9.00-15.00
 

Cele Konferencji:
• przedstawienie możliwość współpracy firm z Proinnowacyjnym Klastrem Ekspertów Biznesu w zakresie pozyskiwania zew. źródeł finansowania na projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe, szkoleniowe i doradcze
• przegląd dotacji unijnych i rządowych dla przedsiębiorstw w Perspektywie 2014-2020
• podsumowanie projektu „Utworzenie Proinnowacyjnego Klastra Biznesu”
 

Założenia konferencji:
udział w konferencji jest bezpłatny
• grupa docelowa : konferencja jest adresowania do firm, które w kolejnych latach zamierzają aplikować o dotacje unijne i rządowe lub chciałyby skorzystać ze specjalistycznych usług doradczych
• konferencja ma charakter informacyjno-promocyjny
Tematyka konferencji:
• szanse i możliwości uzyskania dofinansowania z Regionalnych Programów Operacyjnych
• programy krajowe i międzynarodowe jako alternatywa pozyskiwania dotacji m.in. POIR, POWER, Horyzont 2020
• programy rządowe – nowe możliwości poprawy warunków BHP w firmach
• podsumowanie projektu „Utworzenie Proinnowacyjnego Klastra Biznesu”
• dyskusja i networking
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych problematyką konferencji do udziału w wydarzeniu.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy (załącznik poniżej) należy przesłać na adres mailowy: kontakt@klasterbiznesu.pl
Udział zostanie potwierdzony telefoniczne na 2 dni przed konferencją.

Szczegółowe informacje: Stowarzyszenie Ekspertów Biznesu
tel. + 48 603 840 601