Promocja albumu o Pawłowie

10.06.2015

Album pt. „Nasz Pawłów”, to czwarta z cyklu książek poświęconych dzielnicom naszego miasta. Wydawcą jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

Mimo, że sama dzielnica nie jest największa, publikacja okazała się jedną z najobszerniejszych. W jej przygotowaniu wzięło udział ponad czterdziestu autorów, a wszyscy mieszkańcy Pawłowa przyczynili się do wzbogacenia albumu zdjęciami pochodzącymi z ich prywatnych zbiorów.
Spotkanie otwarł koncert pawłowskiego chóru Lutnia, po którym nastąpiła prezentacja albumu. Dyrektor MBP, Tomasz Iwasiów, opowiedział o tym, co znajduje się w kolejnych rozdziałach i dlaczego właśnie tak, a nie inaczej, publikacja została usystematyzowana. Całość ubogaciły wspomnienia mieszkańców biorących udział w powstaniu książki.

W trakcie spotkania wystąpiły też dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 30 w Zabrzu, które w żartobliwych wierszykach opowiedziały zarówno o naszym mieście, jak i o samej dzielnicy Pawłów. W programie znalazł się również występ uczniów z Liceum Plastycznego w Zabrzu, którzy wykonali utwór Grzegorza Turnaua „Tutaj jestem i byłem”.

Na zakończenie prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podziękowała wszystkim twórcom albumu za ich zaangażowanie i wyraziła radość, że ta społeczność nadal funkcjonuje w tak dużej, sąsiedzkiej zażyłości. Każdy, kto przyczynił się do powstania albumu o Pawłowie, otrzymał odautorski egzemplarz książki z dedykacją prezydent Zabrza.