XXI Spotkanie Biznesu w Ostrawie

05.06.2015

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach razem z Czesko-Polską Izbą Handlową zaprasza na XXI Spotkanie Biznesu, które odbędzie się 17 czerwca 2015 w Ostrawie.

Czesko-Polska Izba Handlowa corocznie organizuje to prestiżowe spotkanie gospodarcze przedsiębiorców z Polski, Czech i Słowacji we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Krajem Morawskośląskim, Województwami: Opolskim, Śląskim, Żylińskim oraz Urzędem Miasta Ostrawy. W XX. Spotkaniu Biznesu udział wzięło 374 osób, które reprezentowały 108 firm oraz 81 instytucji, izb oraz stowarzyszeń.

Na Spotkanie Biznesu zapraszani są przedstawiciele polskich, czeskich oraz słowackich firm, posłowie, senatorzy, dyplomaci, przedstawiciele ministerstw i samorządów.

Spotkanie Biznesu co roku patronatem obejmują: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Ambasada Republiki Czeskiej we Warszawie, Ambasada Republiki Słowackiej w Pradze, Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej oraz uczestniczące urzędy wojewódzkie.

W programie XXI Spotkania Biznesu przewidziane są konferencja gospodarcza pt.: „Perspektywy współpracy gospodarczej i handlowej Czech, Polski oraz Słowacji", giełda kooperacyjna oraz piknik gospodarczy w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.

Jesteśmy przekonani, że XXI Spotkanie Biznesu będzie doskonałą okazją do prezentacji Państwa firmy przedsiębiorcom z Czech oraz Słowacji. Rozmowy jak i spotkania przedsiębiorców sprzyjają bowiem wzajemnej współpracy firm i nawiązaniu nowych kontaktów handlowych podczas Spotkania Bizensu.

Kartę zgłoszenia na XXI Spotkanie Biznesu należy przesłać na adres: Czesko-Polska Izba Handlowa, 702 00 Ostrava, ul. Janáčkova 10 lub e-mailem na adres: cpok@opolsku.cz.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT XXI SPOTKANIA BIZNESU -> http://rig.katowice.pl/files/Aktualno%C5%9Bci/wydarzenia/Dodatkowe%20informacje%20o%20Spotkaniu%20Biznesu.pdf