20 lat Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

28.05.2015

Dziś w Teatrze Nowym w Zabrzu odbywają się uroczystości z okazji 20-lecia funkcjonowania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

 

Z tej okazji o godz. 10.00 odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału, po którym rozpoczeła się konferencja pt. "Zarządzanie z perspektywy nauk ekonomicznych, technicznych i humanistycznych". Ulicami miasta przeszła Orkiestra Dęta Makoszowy.

Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się m.in.: prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik – Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. Marek Ratajczak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza, prof. dr hab. Bogdan Nogalski – Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, prof. dr hab. inż. Ryszard Knosola – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Pol. Śl. w latach 1995-2002, prof. dr hab. inż. Marian Turek – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚl.

Krótka historia wydziału

1.10.1970 roku rozpoczął swoją działalność Wydział Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej. W 1973 roku oddano do użytku zespół nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych i badawczych. 1.10.1992 roku utworzono Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem przez połączenie Katedry Zarządzania (powstałej z Katedry Organizacji Produkcji) i Ośrodka Nauk Społecznych. Instytut zlokalizowany był w Katowicach i Gliwicach, funkcjonował w strukturze Wydziału Inżynierii Materiałowej, posiadał niewielką samodzielność a jego strategicznym celem było utworzenie Wydziału Organizacji i Zarządzania. 1.06.1995 r. J.M. Rektor Politechniki Śląskiej, swoim zarządzeniem, działając na podstawie Uchwały Senatu Politechniki Śląskiej, przekształcił Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem w Wydział Organizacji i Zarządzania. Od 1.10.1998 r. nowa siedziba Wydziału znajduje się w Zabrzu na ul. Roosevelta 26.