VIII Śląska Konferencja Placówek Promujących Zdrowie

25.05.2015

Zespół ds. Promocji Zdrowia, działający przy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, zorganizował VIII Śląską Konferencję Placówek Promujących Zdrowie. Spotkanie odbyło się 25 maja w Auli im. Prof. Religii przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 w Zabrzu. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

– Uczestniczymy dzisiaj w konferencji dotyczącej szpitalnictwa i Śląskie Centrum Chorób Serca zostało wyróżnione udziałem w tym projekcie – stwierdziła podczas konferencji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – To bardzo miłe, że rozpoczynamy obchody 30-lecia tego szpitala od poświęcenia uwagi temu podstawowemu szczeblowi, od promocji i mówienia o niezwykle ważnej roli, jaką spełniają pielęgniarki. Śląskie Centrum Chorób Serca wyznacza nam kierunek i standardy. Może nie zawsze je kochamy, ale dzięki nim nie dochodzi do pomyłek, a pacjenci dostają drugie życie.

Konferencja obejmowała tematykę z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia. Spotkanie podzielone było na trzy odrębne sesje tematyczne. Pierwsza poświęcona była przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości u dzieci. Druga aktywizacji zawodowej pielęgniarek 50+ , a trzecia promocji idei transplantacji narządów.Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia dyrektora ŚCCS prof. Mariana Zembali.

Wykład inauguracyjny pt. „Projekt Koncyliacji Lekowej jako kontynuacja działań bezpieczeństwa pacjenta” wygłosiła dr Bożena Walewska-Zielecka, krajowy koordynator Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.

VIII Śląska Konferencja Placówek Promujących Zdrowie miała na celu wymianę doświadczeń, wiedzy, refleksji na temat aktualnych problemów, wyzwań i potrzeb w zakresie promocji zdrowia w naszym regionie i kraju.