20 lat Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

22.05.2015

Wydział Organizacji i Zarządzania cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród edukacyjnej oferty Politechniki Śląskiej. Studentów przyciąga wysoki poziom nauczania oraz dobre pespektywy zatrudnienia, jakie otwierają się przed absolwentami tego prestiżowego kierunku. Siedziba Wydziału od 1998 r. znajduje się w Zabrzu, przy ul. Roosevelta 26. Jego początki sięgają wczesnych lat 70. ubiegłego wieku. Z nowym rokiem akademickim 1970, rozpoczął działalność Wydział Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej. W trzy lata później oddano do użytku zespół nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych i badawczych. Pierwszego października 1992 r., w wyniku połączenia katedr Zarządzania i Organizacji Produkcji utworzono Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Funkcjonował on w ramach Wydziału Inżynierii Materiałowej, dysponując niewielką samodzielnością, a jego strategicznym celem było utworzenie Wydziału Organizacji i Zarządzania. Tak się stało pierwszego czerwca 1995 r. Rektor Politechniki Śląskiej, swoim zarządzeniem, działając na podstawie Uchwały Senatu Politechniki Śląskiej, przekształcił Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem w Wydział Organizacji i Zarządzania.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się 28 i 29 maja. Przygotowano uroczyste posiedzenie Rady Wydziału oraz specjalną konferencję naukową, poświęconą zarządzaniu z perspektywy nauk ekonomicznych, technicznych i humanistycznych. W uroczystościach wezmą udział m.in. prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik – rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. Marek Ratajczak – sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza, prof. dr hab. Bogdan Nogalski – przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala – przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski – dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚl. w latach 1995-2002, prof. dr hab. inż. Marian Turek – dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚl.