Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych współpracuje z Politechniką Śląską

20.05.2015

20 maja Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługoych w Zabrzu podpisał porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z Wydziałem Organizacji i Zarządzania w Zabrzu Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W spotkaniu udział wzięła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

 

Celem umowy podpisanej przez dyrektor szkoły Teresę Ładoś oraz prodziekana ds. studenckich dr Andrzeja Polewczyka jest wspólne podejmowanie działań na rzecz rozwoju młodzieży, propagowania wiedzy oraz przygotowanie przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki, a także współdziałanie na rzecz społeczności lokalnej i regionu poprzez prowadzenie działań dydaktycznych, badań naukowych i prac rozwojowych. Ustalono także, że Wydział Organizacji i Zarządznia oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ubiegać się będą o projekty służące reformie edukacji, unowocześnieniu kształcenia oraz wymianie młodzieży szkolnej i studentów.

 Wydział Organizacji i Zarządzania zobowiązał się m.in. do:
– wspierania kadrowego i koncepcyjnego rozwoju naukowego i dydaktycznego przedmiotów politechnicznych,
– udzielania wsparcia przy opracowaniu autorskich programów nauczania i ich wdrażania,
– wsierania przedsięwzięć służących popularyzacji nauki, działalnośćci dydaktycznej, kulturowej i sportowej.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu zobowiązał się m.in. do:
– umożliwiania realizacji ćwieczeń i praktyk przedmiotowo-metodycznyh i pedagogicznych dla studentów i doktorantów,
– współpracy w celu opracowania autorskich programów dydaktycznych.