Samorządowcy w Zabrzu

15.05.2015

Dziś w Hotelu Diament w Zabrzu odbędzie się XXXVIII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie z działalności ŚZGiP w 2014 r., dyskusję o czekających wyzwaniach oraz wybór nowych władz. W związku z 25-leciem działalności samorządu terytorialnego zostaną wręczone wyróżnienia ŚZGiP. Z kolei Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej nagrodzi Liderów Edukacji Samorządowej. Przyjęte też zostaną stanowiska w sprawach ważnych dla społeczności lokalnych.
W obradach udział wezmą zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich, a także delegacja z Ukrainy.