Wyniki konkursu „Spotkanie z Sakurą – co Ty wiesz o Japonii?”

11.05.2015

27 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu odbył się wojewódzki konkurs „Spotkanie z Sakurą – co Ty wiesz o Japonii?”.

Tematyka konkursu nawiązywała do wciąż rosnącego zainteresowania młodych ludzi Dalekim Wschodem. Młodzież musiała wykazać się wiedzę z zakresu geografii i kultury Japonii oraz życia codziennego w tym kraju, a także umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

We współzawodnictwie wzięło udział 32 uczniów z 13 różnych gimnazjów z trzech miast: Zabrza, Rudy Śląskiej oraz Tychów.

W trakcie oceniania prac uczestnicy konkursu brali udział w warsztatach z kaligrafii japońskiej, które zostały poprowadzone przez licealistów uczących się w szkole języka japońskiego. VIII Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu jest jedyną placówką na Śląsku, gdzie uczniowie mają możliwość wyboru tego języka jako drugiego obowiązkowego.

Jury zgodnie przyznało, że poziom rywalizacji był wyjątkowo wysoki. Po podsumowaniu wyników wyłoniono i nagrodzono najlepszych: 1 miejsce zajęła Julia Podobińska z Gimnazjum nr 1 w Zabrzu, 2 miejsce – Paulina Księżopolska z Gimnazjum Katolickiego w Zabrzu, 3 miejsce – Damian Kowalczyk z Gimnazjum nr 1 w Zabrzu, 4 miejsce – Katarzyna Kurpas z Gimnazjum nr 8 im. St. Ligonia w Rudzie Śląskiej, 5 miejsce – Weronika Kącka z Gimnazjum nr 10 w Tychach, 6 miejsce – Milena Tatarek z Gimnazjum nr 11 w Zabrzu.

Partnerem konkursu i sponsorem nagród był Urząd Miejski w Zabrzu.