Test syren alarmowych

08.05.2015

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że 12 maja, w godz. 6.00-19.00, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – KAPER 15/1.

Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W dniu, w którym będą się odbywać ćwiczenia, Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku. Podczas ćwiczeń odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Procedurę alarmowania na terenie Zabrza uruchamiać będzie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza. Alarmowanie będzie miało miejsce tylko w lokalizacjach znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego, tak więc najprawdopodobniej tylko w części powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Jednak w związku z brakiem wcześniejszej informacji na temat trasy lotu konieczne jest wystosowanie ww. ogłoszenia przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Od godz. 6.00 w dniu ćwiczenia zakazane są jakiekolwiek prace konfiguracyjne, testowanie systemu oraz praca na kanałach służących do sterowania systemem syren alarmowych (AW-14 i AW-46) bez zezwolenia operatora centrali wojewódzkiej. Jedynym wyjątkiem jest wezwanie do wyjazdu jednostek Straży Pożarnej do akcji.