Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. obowiązkowego szczepienia psów

08.05.2015

 Prezydent Miasta Zabrze przypomina posiadaczom psów, że zgodnie z art. 56 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1539 z późn. zmianami) oraz w oparciu o rozdział 6 § 16 uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze stanowiącej załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze z późn. zmianami, należy poddać:

obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu psów przeciw wściekliźnie w 2015 roku, psy w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
 

Treść obwieszczenia w poniższym załączniku: