Maria Montessorii patronką ZSS nr 39 w Zabrzu

08.05.2015

W Zespole Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu miała miejsce wyjątkowa uroczystość – 8 maja placówce nadano imię włoskiej lekarki i pedagoga – Marii Montessori.

W wydarzeniu tym udział wzięli m.in.: Krystyna Szumilas – posłanka na Sejm RP, Jan Pawluch – zastępca prezydenta Zabrza, Andrzej Gąska – naczelnik Wydziału Oświaty, Marian Czochara – przewodniczący Rady Miasta Zabrze, przedstawiciele zabrzańskiego samorządu, Śląskiego Kuratorium Oświaty, nauczycielskich związków zawodowych – ZNP i NSZZ „Solidarność”, dyrektorzy i nauczyciele zabrzańskich placówek oświatowych, a także społeczność szkolna ZSS nr 39 w Zabrzu – grono pedagogiczne, uczniowie i ich rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną w kościele pw. Św. Antoniego w Zabrzu przy ul. Rymera. W trakcie nabożeństwa prelekcję nt. postaci i metody edukacyjnej Marii Montessori wygłosiła Katarzyna Kamińska – pracownik dydaktyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Po mszy św. dalsza część uroczystości odbyła się już w siedzibie ZSS nr 39 w Zabrzu przy ul. Wolskiego 10. W programie znalazły się m.in. nst. punkty: pokaz teatralny (happening montesoriański), występ artystyczny Koła Teatru i Recytacji Komedia, występ wokalny uczennicy szkoły. Nie mogło oczywiście zabraknąć uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Znalazło się też miejsce na zwiedzanie szkoły, prezentację prac uczniów i kronik szkolnych.