Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – etyka i zarządzanie personelem – RIG zaprasza

06.05.2015

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach serdecznie zaprasza na spotkanie
"Etyka i zarządzanie personelem z perspektywy CSR" w poniedziałek, 25 maja br. o godz.17:00 w siedzibie RIG w Katowicach, ul. Opolska 15.

(CSR – Corporate Social Responsibility – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw)

Partnerem merytorycznym spotkania będzie Śląskie Centrum Etyki Biznesu
i Zrównoważonego Rozwoju. Centrum powstało z inicjatywy pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Pomysł założenia działającego przy uczelni stowarzyszenia związany jest z ogólnoświatowym postulatem etycznego namysłu
w działalności biznesowej oraz z przekonaniem o możliwości łączenia ze sobą celów ekonomicznych z normami etycznymi.

W ramach spotkania odbędą się dwa 20 minutowe wykłady oraz godzinne warsztaty, prowadzone przez członków Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju:

Dr hab. Aleksandra Kuzior, profesor Politechniki Śląskiej (Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju)
„Etyka biznesu – rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje” – w wykładzie zostaną poruszone zagadnienia etycznych problemów pracy, etycznych problemów reklamy
i promocji, etycznych problemów konkurencji, etycznych problemów ochrony środowiska naturalnego i stosunku ludzi biznesu do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Dr hab. Mariusz Zieliński, profesor Politechniki Śląskiej (Wiceprezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju)
„Wykorzystanie zasad CSR w strategii ZZL” – wykład skoncentruje się na jednym
z podstawowych interesariuszy wewnętrznych, jakim są pracownicy przedsiębiorstwa. Zalecenia CSR w wielu przekrojach dotyczą strategii personalnej. Ich uwzględnienie nie tylko poprawia wizerunek przedsiębiorstwa, ale także może przynieść pozytywne efekty ekonomiczne.

Dr Anna Piekacz (Członek Zarządu Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju) poprowadzi warsztaty "Psychologia zarządzania zespołem pracowniczym w sytuacjach kryzysowych".
Podczas warsztatów poruszone zostaną następujące obszary tematyczne: pojęcie "kryzysu" w perspektywie jednostkowej i organizacyjnej, funkcjonowanie zespołu w kryzysie i rola dyrektora w opanowaniu sytuacji trudnych, funkcjonowanie jednostki w kryzysie, samopoznanie jako kluczowy element profesjonalnej pomocy podwładnym.

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na adres gkowolik@rig.katowice.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 maja br. -> http://rig.katowice.pl/aktualnosci/1192-etyka-i-zarzadzanie-personelem-z-perspektywy-csr-zapraszamy-na-spotkanie

W razie pytań, proszę o kontakt:
Grażyna Kowolik
Zespół ds. samorządowych i realizacji kluczowych przedsięwzięć
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
tel. 32/ 781 49 82
www.rig.katowice.pl