Przyszłość kopalni Makoszowy

06.05.2015

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Kompanią Węglową S.A. a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Sośnica Makoszowy” została rozdzielona na dwa podmioty. Kopalnia Makoszowy trafiła do SRK S.A.

Jest to kolejny etap realizacji rządowego programu naprawy górnictwa. Przypomnijmy, że 17 stycznia w Katowicach podpisano porozumienie pomiędzy stroną rządową a organizacjami związkowymi. Na jego podstawie uprawnieni pracownicy kopalni Makoszowy mogą skorzystać z m.in. urlopów górniczych i odpraw pieniężnych. O przyszłości kopalni Makoszowy z nowym dyrektorem Zygmuntem Mielcarkiem rozmawiała wczoraj Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

– Nadal będę wspierać wszystkie inicjatywy, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji kopalni i stabilizacji miejsc pracy – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W najbliższym czasie władze spółki spotkają się z przedstawicielami związków zawodowych działających w kopalni, aby umówić sprawy socjalno-pracownicze, tematy związane z rozdzieleniem kopalni, a także jej przyszłością. Do końca roku po przeprowadzeniu restrukturyzacji SRK S.A. znaleźć ma inwestora dla kopalni.