Prof. Florian Śmieja otrzymał zaszczytne wyróżnienie

06.05.2015

6 maja w auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego został nadany tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego zabrzaninowi prof. Florianowi Śmiei. W uroczystości udział wzięła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

 

Podczas uroczystości prof. Florian Śmieja, który urodził się w Kończycach otrzymał także Krzyż Komandorski Orderu Izabeli Katolickiej, odznaczenie Jego Królewskiej Mości Króla Hiszpanii, Filipa VI. Wręczył je ambasador Hiszpanii w Polsce Agustin Nunez Martinez.

– Jako człowiek wielkiego umysłu i wybitny uczony prof. Florian Śmieja zyskał uznanie dzięki wyjątkowym dokonaniom w zakresie iberystyki. Niezwykłą wartość ma dla nas twórczość autobiograficznie zakorzeniona w śląskiej tradycji zabrzańskich Kończyc, będąca świadectwem duchowej wędrówki wśród głębokich przeobrażeń współczesnego świata. Sztuce poetyckiej i wybitnym esejom towarzyszyła jakże cenna działalność wydawnicza, a także zaangażowanie w tłumaczenie dzieł literatury hiszpańskiej – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Przypomnijmy, że prof. Florian Śmieja w 2007 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury, a w 2011 r. otrzymał Srebrny Medal Zasłużonego Kulturze – Gloria Artis. Jest iberystą światowego formatu, wybitnym profesorem, cenionym poetą, znakomitym tłumaczem i ważnym wydawcą. Urodził się w 1925 r. w Kończycach na Górnym Śląsku. Z końcem drugiej wojny światowej znalazł się w Szkocji jako żołnierz I Korpusu Polskiego. Pozostał na emigracji, podejmując studia filologiczne w University College w Cork (1947–1950), które kontynuował w King’s College w Londynie, gdzie uzyskał tytuł magistra filologii hiszpańskiej (1955), a następnie stopień doktora (1962). Wykładał w School of Slavonic and East European Studies, London School of Economics, Nottingham University, Western Ontario University w Kanadzie oraz PUNO – Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. Jest autorem kilkunastu cenionych tomów poetyckich wydawanych nieprzerwanie od debiutanckiej książki „Czuwanie u drzwi”, która ukazała się w Londynie w 1953 r. Był współzałożycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym emigracyjnych pism literackich – „Merkuriusza Polskiego” i „Kontynentów”. Jest cenionym badaczem dawnej literatury hiszpańskiej. Jako pierwszy wskazał na zbieżność teorii konceptu Baltasara Graciána, hiszpańskiego jezuity, z poetyką Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, niestrudzenie tropi także polskie filiacje w literaturze hiszpańskiej. Jest autorem znakomitych przekładów literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej, m.in. Gustava Adolfa Bécquera, Juana Ramóna Jimenéza, Camilo José Celi, Luisa Martína-Santosa. W latach 1991–1997 prowadził seminaria oraz wykłady gościnne na Uniwersytecie Wrocławskim, przyczyniając się do ukształtowania pierwszego pokolenia hispanistów po 1989 r., a tym samym do rozwoju studiów hispanistycznych w Polsce. Od 1969 r. wraz z żoną, Zofią z Poniatowskich, i czwórką dzieci mieszka w Kanadzie. Prof. Florian Śmieja imponuje dobrocią i szlachetnością, rozwagą i mądrością, skromnością i pracowitością, pogodą i życzliwością. Osobiście doświadczył wszystkich zwrotów historycznych ubiegłego stulecia i jego biografię można czytać jako metaforę polskich losów w XX stuleciu.