Rola badań, innowacji i wzornictwa przemysłowego w kreowaniu trwałego wzrostu gospodarczego. Formy wsparcia przedsiębiorstw na bezpłatnym spotkaniu.

05.05.2015

Śląski Klaster Dizajnu zaprasza na: Spotkanie III grupy tematycznej
Termin: 11 maj 2015 roku od 09.00 do 15:00 – poniedziałek
Miejsce: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, Gliwice

Część I: Współpraca B+R na przykładzie ASP Katowice, Politechniki Śląskiej:
09.00 – 10.30 Przegląd projektów ASP Katowice realizowanych z przemysłem ( Katedra Projektowania Form Przemysłowych )
Prowadzący: dr hab. Andrzej Sobaś, mgr Jadwiga Rataj
• Współpraca w cyklu dydaktycznym (producent – studenci ASP Katowice)
o Uwarunkowania związane z cyklem dydaktycznym
o Uwarunkowania związane z przyjętymi zasadami interpretacji prawa autorskiego
o Cele, formy i przebieg współpracy
o Korzyści i zagrożenia
o Efekty (przykłady)
• Współpraca w cyklu naukowo-projektowym (producent – pedagodzy ASP Katowice)
o Uwarunkowania formalno-organizacyjne
o Cele i forma współpracy
o Przebieg współpracy (proces projektowy)
o Korzyści i zagrożenia
o Efekty (przykłady własnych realizacji)
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.15 Przegląd projektów Politechniki Śląskiej realizowanych z przemysłem ( Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych )
Prowadzący: dr Krzysztof Groń
• Współpraca w cyklu dydaktycznym (producent – studenci Politechniki Śląskiej)
o Uwarunkowania związane z cyklem dydaktycznym
o Uwarunkowania związane z przyjętymi zasadami interpretacji prawa autorskiego
o Cele, formy i przebieg współpracy
o Korzyści i zagrożenia
o Efekty (przykłady)
• Współpraca w cyklu naukowo-projektowym (producent – pedagodzy Politechniki Śląskiej)
o Uwarunkowania formalno-organizacyjne
o Cele i forma współpracy
o Przebieg współpracy (proces projektowy)
o Korzyści i zagrożenia
o Efekty (przykłady własnych realizacji)
Część II: Narzędzia dostępne dla przedsiębiorców w procesie wdrażania wzornictwa do firm:
Prowadzący: Swift Mateusz Góra
12.30 – 15.00 Rola badań, innowacji i wzornictwa przemysłowego w kreowaniu trwałego wzrostu gospodarczego oraz możliwości wsparcia przedsiębiorstw w tym zakresie z funduszy europejskich.
• Dostępne źródła finansowania na lata 2015-2020
• Kursy i szkolenia dostępne dla przedsiębiorców w zakresie współpracy z projektantami

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. Wypełnione zgłoszenia (formularz w załączniku poniżej) prosimy przesłać do 8 maja 2015r. do godziny 11:00 faks: (33) 851 08 21 w. 16, mail: mfafinski@zamekcieszyn.pl. Projekt Śląski Klaster Dizajnu jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.