Konkurs „Marka – Śląskie” szansą na prestiżowe nagrody

29.04.2015

Trwa szósta edycja konkursu „Marka – Śląskie”

Organizatorami konkursu są Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Współorganizują konkurs TVP Katowice, Radio Katowice i Polska Dziennik Zachodni.
Jak co roku Kapituła Konkursu „Marka – Śląskie” wyłoni i wypromuje produkty, firmy i przedsięwzięcia, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem śląskim, reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania. Nagrodami honorowane będą również osobowości odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze, które wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w promocję naszego regionu.
 

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
OSOBOWOŚĆ ROKU
DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU
GOSPODARKA
KULTURA
NAUKA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRODUKT
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA
USŁUGA
ZDROWIE
MEDIA

Kandydatów do nagrody „Marka – Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają prawo same zgłosić swoją kandydaturę.
Nagrody wręczone zostaną 5 września br., na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Wnioski o przyznanie nagrody „Marka – Śląskie” zgłaszający przesyłają wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres biura kapituły konkursu lub pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl, do 30 czerwca 2015 roku.
 

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej Izby (www.riph.com.pl) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl).
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do konkursu:

Biuro "Marka-Śląskie"
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 99 79, faks: 32 238 96 30
email: markaslaskie@riph.com.pl
www.riph.com.pl/marka-slaskie-edycja2015