Głosowanie nad projektami w ramach budżetu partycypacyjnego

29.04.2015

Od 1 do 10 maja będzie można zagłosować na projekty, które będą realizowane w ramach pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego.

Przypominamy, że w budżecie partycypacyjnym mogą wziąć udział mieszkańcy Zabrza, którzy ukończyli 16 lat. Istotne jest, aby głosujący byli wpisani do miejskiego zbioru meldunkowego (pobyt stały lub czasowy w Zabrzu). Zasadniczą formą głosowania będzie forma elektroniczna. 

Głosować można przez stronę internetową http://zabrze.zetwibo.pl 

lub link w zakładce (um.zabrze.pl / Dla mieszkańców / Budżet partycypacyjny / Głosowanie)

Szczegóły dotyczące głosowania znajdują się w zakładce budżet partycypacyjny/głosowanie

Z kolei instrukcja dotycząca głosowania znajduje się w zakładce budżet partycypacyjny/instrukcja głosowania

Dodatkową formą głosowania będzie głosowanie stacjonarne. W każdej dzielnicy Zabrza wyznaczony został punkt, w którym będzie można oddać głosy. Taki punkt będzie obsługiwany przez osobę. Punkt będzie wyposażony w komputer. Mieszkaniec w takim punkcie zyska dostęp do panelu do głosowania. Aby wziąć udział w procedurze trzeba będzie podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i nr PESEL). Przy głosowaniu będzie też można podać adres poczty elektronicznej: na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie głosowania. Aktywne będzie zabezpieczenie ograniczające możliwość automatycznego głosowania hurtowego przez specjalne programy internetowe: trzeba będzie również przepisać w oznaczone pole kod, który pojawi się na ekranie (tzw. captcha). Po podaniu danych zostanie wyświetlona lista projektów w głosowaniu. Z tej listy będzie można wybrać jeden, dwa lub trzy projekty. Po potwierdzeniu wyboru Twoje głosy zostaną uwzględnione w głosowaniu, a jeśli podałeś adres poczty elektronicznej — na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie głosowania.

Można maksymalnie wskazać trzy projekty.

Zatwierdzenie wyboru jest równoważne z oddaniem głosu czyli wrzuceniem karty do głosowania do urny przy głosowaniu powszechnym. Nie będzie udostępniana kolejna możliwość głosowania w tej edycji. Prosimy najpierw zapoznać się z projektami i przemyśleć swój głos. 

W załącznikach poniżej: 

– Lista do głosowania 

–  Adresy stacjonarnych punktów do głosowania