Finał II etapu wykupu mieszkań pohutniczych

27.04.2015

Miasto zakończyło II etap realizacji projektu wykupu mieszkań po Hucie Zabrze. Zarząd Budynków Mieszkaniowych-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu nabył od spółki SILESIA udziały w czterech nieruchomościach (124 wyodrębnione lokale mieszkalne) za kwotę 12 mln zł. Źródłem finansowania, podobnie jak w pierwszy etapie realizacji projektu, jest emisja obligacji. Tym razem powinny zostać one wykupione do 2022 r.

– Jako gospodarzowi miasta wyjątkowo na sercu leżą mi zarówno problemy mieszkańców, jak i stan oraz sytuacja prawna substancji mieszkaniowej – stwierdziła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik w trakcie spotkania, które odbyło się dzisiaj w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza. – Stąd towarzysząca mi od 2007 r. determinacja, by podjąć temat wykupu mieszkań pohutniczych i pozytywnie przeprowadzić cały ten proces. W drugim etapie, za kwotę 12 mln zł, zakupiliśmy kolejną pulę mieszkań, co bardzo nas cieszy. Mieszkańcy są bowiem dla nas wartością nadrzędną, o którą warto walczyć i zabiegać. To dla mnie bardzo ważne, że lokatorzy tych mieszkań są dzisiaj zabezpieczeni, a substancja mieszkaniowa ma szansę pięknieć.
Był to drugi etap projektu, którego celem jest rozwiązanie poważnego problemu społecznego, jakim była sprzedaż państwowej Huty Zabrze prywatnej osobie, razem z zasiedlonymi domami zakładowymi. W 2008 r. ZBM-TBS Sp. z o.o. nabył od spółki AGAREX, spółki SILESIA, spółki SELENA oraz od Leszka Klina 950 mieszkań w 83 budynkach. Na ich zakup wyemitowano dziesięcioletnie obligacje, o wartości 21 mln zł, które powinny zostać wykupione do 2018 r.
Należy podkreślić, że sytuacja, z jaką mamy do czynienia w Zabrzu – wykupienie z powodzeniem ponad tysiąca mieszkań pohutniczych – to precedens w skali kraju. Nic więc dziwnego, że do Urzędu Miejskiego w Zabrzu zgłaszają się inne samorządy, by czerpać wiedzę nt. przeprowadzonego tutaj z sukcesem procesu.