Zabrze przestrzenią rozwoju

Partnerstwo publiczno-prywatne okazją dla przedsiębiorców

23.04.2015

Prowadzisz mikro, małe lub i średnie przedsiębiorstwo? Chcesz podnieść jego konkurencyjność na rynku, uruchomić nowy kanał dystrybucji swoich usług? Weź udział w bezpłatnym seminarium poświęconym partnerstwu publiczno-prywatnemu (ppp).

Partnerstwo publiczno-prywatne to nadzieja większości polskich samorządów na efektywne ekonomicznie inwestycje w czasach ograniczonych zasobów finansowych. Natomiast dla partnerów prywatnych (przedsiębiorców) ppp to możliwość uruchomienia nowego kanału dystrybucji swoich usług. Seminarium regionalne poświęcone partnerstwu publiczno-prywatnemu to szansa, by je zacząć realizować już dziś.
 

Seminaria regionalne organizuje Instytut PPP, który wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizują projekt systemowy PARP pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne” mający
na celu upowszechnianie wiedzy na temat ppp, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Podziałanie 2.1.3.

Analizując zaangażowanie sektora prywatnego w projekty ppp widoczna jest tendencja, iż to głównie duże firmy uczestniczą w rynku ppp, co w pewnym stopniu jest pochodną braku wiedzy na temat ppp wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego też obecnie kierujemy do MŚP zaproszenie
do udziału w bezpłatnych dwudniowych seminariach, podczas których będą Państwo mogli zaznajomić się z przebiegiem procesu realizacji inwestycji w formule ppp. Dzięki wiedzy i informacjom uzyskanym podczas seminariów będą Państwo mogli uruchomić nowy kanał sprzedaży dla swoich usług i produktów niedostępny dla podmiotów, które wiedzy w zakresie ppp nie posiadają.

Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu ppp podczas seminariów regionalnych, które obecnie proponujemy
i zachęcamy do udziału, będą Państwo mieli szansę na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zapraszam do udziału w seminarium regionalnym, które odbędzie się 14-15 maja 2015 r. w Warszawie w Hotelu Czerniewski przy ul. Jutrzenki 119 w Warszawie.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Infolinia: 22 435 95 02
 

Program wydarzenia i rejestracja uczestników -> www.ppp.parp.gov.pl.
 

Udział w seminarium jest bezpłatny.