Na straży miasta

23.04.2015

Strażnicy miejscy w Zabrzu podsumowali ubiegły rok.

Z prośbą o interwencję zgłoszono się do nich 6379 razy. Do jednego z najważniejszych zadań Straży Miejskiej należy kontrola przestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym. Na ich łamaniu zabrzańscy strażnicy złapali prawie siedem tysięcy osób. Straż Miejska zapobiega także agresji, przemocy, chuligaństwu i dewastacji mienia. W ubiegłym roku zanotowano 2351 wykroczeń tej kategorii. Wypisano 118 mandatów. Jednym z najczęściej łamanych przepisów jest zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych. W ubiegłym roku strażnicy przyłapali na tym ponad 9 tys. osób. Obowiązkiem każdego mieszkańca jest dbanie o kulturę słowa w miejscach publicznych i zachowanie zgodne z przyjętymi normami. Nie wszyscy się do tego stosowali w ubiegłym roku, czego najlepszym dowodem było 570 interwencji Straży Miejskiej.

Akcja „czystość”
Jej celem jest utrzymanie miasta w najlepszym stanie estetycznym i sanitarnym. Strażnicy zgłaszają nieprawidłowości, stwierdzone podczas patroli. Najczęściej są to zanieczyszczone zieleńce miejskie i śmietniki oraz dzikie wysypiska odpadów komunalnych. W ramach akcji „czystość” Straż Miejska interweniowała 6275 razy.
„Bezpieczne ferie”
Akcja polegała na wzmożonej uwadze na dzieci i młodzież, która w czasie ubiegłorocznych ferii zimowych pozostała w Zabrzu. Strażnicy 432 razy pojawili się w pobliżu placówek oświatowych, organizujących zajęcia sportowe i rekreacyjne. Skontrowali także miejsca, które lubi odwiedzać młodzież: stawy i akweny wodne, strychy, piwnice, ogródki działkowe, pustostany, salony gier, kawiarenki internetowe, dyskoteki, dworce kolejowe i autobusowe.
„Bezpieczne i czyste place zabaw”
Akcję zorganizowano na przełomie kwietnia i maja ubiegłego roku. W jej ramach sprawdzono stan technicznych urządzeń zabawowych, służących dzieciom. W sumie skontrolowano 117 placów zabaw. Strażnicy odkryli szereg nieprawidłowości: wystające gwoździe i śruby, brak szczebli w drabinach, niestabilne konstrukcje, zerwany łańcuchy, połamane deski, brak siedzisk w huśtawkach. Dzięki zdecydowanej reakcji Straży Miejskiej, instytucje odpowiedzialne za utrzymanie placów zabaw, usunęły usterki.
„Odszczurzanie”
Akcja przeprowadzana jest dwukrotnie w ciągu roku i polega na wyłożeniu trutek w blokach mieszkalnych, placówkach handlowych, sklepach, magazynach, fabrykach itp. Strażnicy skontrolowali prawie 900 nieruchomości, aby upewnić się, czy wszędzie umieszczono ostrzeżenia o trutkach.
„Bezpieczne wakacje”
Akcja w podobny sposób jak podczas ferii zimowych, skupiała się na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży spędzającym letnie miesiące w Zabrzu.
„Pieszy”
Celem akcji jest troska o bezpieczeństwo pieszych na zabrzańskich drogach. Na przechodzeniu na czerwonym świetle „przyłapano” 185 osób.
„Tytoń”
Strażnicy miejscy interweniowali w ubiegłym roku 234 razy w związku z łamaniem przepisów o zakazie palenia papierosów w miejscach publicznych.
„Psy bez nadzoru”
Akcja prowadzona jest przez cały rok. Dotyczy sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami domowymi, sprzątania nieczystości po nich, dbałości o szczepienia psów. Nie wszyscy właściciele czworonogów stosują się do tych zasad. Strażnicy interweniowali 567 razy.