Konferencja nt. turystyki dziedzictwa przemysłowego

21.04.2015

Zapraszamy do udziału w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej poświęconej turystyce dziedzictwa przemysłowego, która odbędzie się 21-22 maja br. w Zabrzu pod auspicjami Światowej Organizacji Turystyki oraz przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także Polskiej Izby Turystyki.

Tegoroczna konferencja stanowić będzie wydarzenie łączące sferę kultury, turystki i gospodarki, a jej kluczowe przesłanie to: „Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w przestrzeni postindustrialnej”.
Z roku na rok zwiększa się zasięg i znaczenie konferencji. Jej dorobek jest zauważalny w skali międzynarodowej. W wydarzeniu tym od lat uczestniczą instytucje Unii Europejskiej, Rady Europy, OECD i UNESCO, a także organizacje pozarządowe, takie jak: Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego oraz Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego.
Swój udział w tegorocznej konferencji potwierdziły już m..in. nst. instytucje: Muzeum Louvre-Lens; Muzeum La Piscine w Roubaix; obiekty znajdujące sie na liście UNESCO, takie jak: huta żelaza w Völklinger z Niemiec, Le bois du Cazier z Belgii, Centre HIstorique Minier z Lewarde Francja.
Konferencji towarzyszyć będą Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, które zaplanowano na 22-23 maja. Krajem partnerskim jest Republika Słowacka. Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie www.zabrzewsercuslaska.pl