Podpisano umowę na wykonanie placu wejściowego na stadion

20.04.2015

20 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą posadzek, schodów i rampy na przedpolu wejściowym zlokalizowanym na poziomie +1 Stadionu w Zabrzu. Wykonawcą tego zadania w drodze postępowania przetargowego został Mostostal Zabrze GPBP SA.

Zgodnie z podpisaną dzisiaj umową przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni, tj. do 27 kwietnia. Na wykonanie pełnego zakresu prac określonego w dokumentacji wykonawca będzie miał 4 miesiące, przy czym prace związane z wykonaniem posadzki przedpola wejściowego od strony trybuny południowej mają zostać ukończone w ciągu dwóch miesięcy.