Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

17.04.2015

Do 31 marca użytkownicy wieczyści zobowiązani byli do zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Osoby, które nie zdążyły z dopełnieniem obowiązku, mogą dokonać wpłaty przelewem na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu.

Informacji udziela Wydział Obrotu Nieruchomościami, pod numerami telefonów: 32-37 33 433, 32-37 33 508, 32-37 33 320.