Mobilne miasto

15.04.2015

W dniach 15-16 kwietnia w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbywa się Forum "Mobilne Miasto – Wyzwanie Przyszłości", a także XV Międzynarodowa Konferencja Telematyki Systemów Transportowych. W wydarzeniu uczestniczy Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

 

Forum „Mobilne miasto – wyzwanie przyszłości" jest organizowane wspólnie przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu przy współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Politechniką Wrocławską i Politechniką Śląską. Komitetem Programowym Forum – składającym się z wybitnych ekspertów w zakresie urbanistyki, gospodarki przestrzennej, miejskiej inżynierii transportowej, telematyki i informatyki – kieruje prezes Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu prof. Jerzy Mikulski. Obradom Forum towarzyszy XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych przygotowana przez międzynarodowy komitet naukowy.

W programie Forum przewiduje się wystąpienia wprowadzające do obrad przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, posła na Sejm RP, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemara Sługockiego oraz prezydenta miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Na sesjach plenarnych i problemowych, obok wielu uznanych specjalistów w zakresie miejskich systemów transportu, wystąpią przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Centrum Unijnych Systemów Transportowych.

Głównym tematem Forum są uwarunkowania rozwoju i unowocześniania miejskich systemów transportowych, w tym funkcjonowanie instrumentów wsparcia podejmowanych przez władze samorządowe przedsięwzięć. W trakcie obrad Forum zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania technologiczne służące poprawie mobilności miast i doskonaleniu zarządzania ruchem, a także doświadczenia uzyskane w trakcie dotychczasowych wdrożeń inteligentnych systemów transportowych. Uczestnicy Forum podczas wizyt studyjnych będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami w tym zakresie, wdrożonymi we wrocławskich centrach zarządzania ruchem.

Celem Forum jest stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń związanych z jego tematyką oraz umacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi środowiskami zainteresowanymi w rozwoju mobilności i wdrażaniu nowoczesnych systemów transportu miejskiego. XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych, towarzysząca Forum, będzie poświęcona zagadnieniom naukowym związanym z doskonaleniem inteligentnych systemów transportowych i wdrażaniem osiągnięć telematyki do sterowania transportem. Podczas obrad Konferencji zostanie także przedstawiony dorobek poprzednich konferencji tego cyklu.

W skład delegacji Miasta Zabrze wchodzą także Katarzyna Dzióba, Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze, Grzegorz Janecki, Główny Inżynier Miasta i Kazimierz Ladziński, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastrukury Informatycznej.

Więcej informacji nt. forum znajduje się na stronie internetowejwww.mobilne-miasto-its.iztech.pl/