Rekrutacja do przedszkoli

10.04.2015

Wydział Oświaty informuje, że wzorem lat ubiegłych, postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Zabrze, na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego.

 Została aktywowana strona https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/, na której znajdują się informacje o zasadach i trybie rekrutacji oraz będzie można zapoznać się z ofertą placówek biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.