XVIII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

07.04.2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVIII edycji Konkursu "Polski Produkt Przyszłości".

Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja.

Nagroda i wyróżnienia "Polski Produkt Przyszłości" przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt:

  • jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony),
  • został wdrożony do praktyki produkcyjnej – w okresie od 12 do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu (projekt wdrożony).

Wszystkie potrzebne informacje i materiały znajdują się na stronie internetowej http://www.ppp.pi.gov.pl/ppp/chapter_95417.asp

Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:
do dnia 5 maja 2015 roku, do godz. 16:30
na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie: Konkurs Polski Produkt Przyszłości.