Wielkie sprzątanie

02.04.2015

Do połowy marca zlikwidowano pięć i uporządkowano dwanaście dzikich wysypisk.

Likwidacja dzikich wysypisk trwa cały rok, ale ze szczególną intensywnością miejskie służby zabierają się za ten problem na przełomie zimy i wiosny. Pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej razem ze Strażą Miejską przeprowadzają kontrole, obejmującego wszystkie dzielnice miasta.
Po sprawdzeniu wszystkich rejonów, inspekcje są powtarzane. Na podstawie ustaleń pokontrolnych, dzikie wysypiska powstałe na terenach należących do miasta zostają wpisane do rejestru zgłoszeń i likwidowane. Natomiast zanieczyszczone tereny nie będące własnością miasta są przekazywane Straży Miejskiej, której zadaniem jest zadbanie o to, aby wysypisko zostało uporządkowane. Akcja przynosi efekty. Do połowy marca zlikwidowano pięć i uporządkowano dwanaście wysypisk.