Nowa elektrociepłownia w Zabrzu

02.04.2015

W Zabrzu powstanie nowa wielopaliwowa elektrociepłownia produkująca ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. Całkowita wartość inwestycji realizowanej przez firmę Fortum wyniesie około ok. 870 milionów złotych.

 

Zgodnie z planem, nowy zakład zostanie oddany do eksploatacji w 2018 roku i będzie zaopatrywał w ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu. W tej sprawie przedstawiciele firmy spotkali się z pracownikami oraz mediami. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele firmy Fortum – Izabela Van den Bossche, wiceprezes ds. komunikacji korporacyjnej, Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji i dystrybucji, Adam Kampa, manager ds. rozwoju oraz Miasta Zabrze – Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta i Grzegorz Janecki, główny inżynier miasta.

Nowa elektrociepłownia będzie zasilana przede wszystkim węglem i paliwem alternatywnym (RDF – Refuse Derived Fuel) z możliwością spalania biomasy oraz miksu tych trzech paliw. Ilość wykorzystywanego RDF-u może sięgać do 50% całkowitego zużycia paliwa. Paliwo alternatywne będzie pozyskiwane od lokalnych dostawców. Nowobudowane źródło zastąpi wyeksploatowane jednostki opalane węglem, zainstalowane obecnie w zakładach Fortum w Zabrzu i Bytomiu. Inwestycja znacząco poprawi efektywność operacyjną EC Zabrze, jak również wpłynie na ograniczenie emisji CO2 i innych substancji na terenie Zabrza i okolic.
Możliwości produkcyjne nowej elektrociepłowni wyniosą 220 megawatów (MW) mocy zainstalowanej w paliwie, z czego 145 MW przypadać będzie na produkcję ciepła, a 75 MW na wytwarzanie energii elektrycznej. Szacowana roczna produkcja nowego zakładu wynosić będzie około 730 gigawatogodzin (GWh) ciepła i 550 GWh energii elektrycznej. Budowa ma się rozpocząć do końca tego roku, ale dokładna data zależeć będzie od uzyskania pozwolenia środowiskowego oraz innych niezbędnych decyzji i pozwoleń.

Fortum działa w Polsce od 2003 roku. Do firmy należą obecnie cztery elektrociepłownie (w Bytomiu, Częstochowie, Świebodzicach i Zabrzu) wytwarzające ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu oraz ponad 800 kilometrów sieci ciepłowniczej, dostarczającej ciepło do 360 tysięcy gospodarstw domowych w Płocku, Wrocławiu, Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu. Całkowite możliwości produkcyjne firmy, która zatrudnia 600 pracowników w Polsce wynoszą ponad 200 MW (energia elektryczna) i 1 100 MW (ciepło).