Jest bezpieczniej

26.03.2015

19 marca odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Zabrze.

Posiedzenie było poświęcone realizacji „powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2013 – 2014”. Program został przyjęty w maju 2013r. i już widać jego efekty. W Zabrzu, w 2014r. wzrosła wykrywalność przestępstw w stosunku do roku poprzedniego. Głównym celem programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa, ograniczenie negatywnych zjawisk oraz przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu. Tak ambitny plan ma szansę realizacji, jeżeli zaangażowane są wszystkie instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i ład społeczny. W Zabrzu, w program zaangażowały się: Urząd Miejski, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, oraz Powiatowy Urząd Pracy.
W ubiegłym roku, wszystkie podejmowane działania podzielono na sześć obszarów: przestępczość, prewencja i wychowanie, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zagrożenia kryzysowe, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwo w domu, pracy i mieście.
Uczestnicy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Zabrze, pozytywnie ocenili realizację programu wskazując, że rośnie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i gości Zabrza.