Kwiecień w Muzeum Miejskim w Zabrzu

25.03.2015

Przedstawiamy harmonogram działalności Muzeum Miejskiego w Zabrzu w kwietniu 2015 r.

Galeria Café Silesia, ul. 3 Maja 6, tel. 32 777 05 01:
Wystawy:
• „Ilustracja dziecięca – pierwszy kontakt ze sztuką” (wystawa trwać będzie do 29 kwietnia 2015 r.)

• „Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku
w XX wieku” (wystawa trwać będzie do 26 kwietnia 2015 r.)
Wystawę opracował Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (www.haus.pl)

Wykłady i spotkania:
• Przytargaj książki – Akcja wymiany książek, organizowana w ramach obchodów ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI oraz ROKU KULTURY połączona z wystawą „Ilustracja dziecięca – pierwszy kontakt ze sztuką” – 25 kwietnia 2015 r. godz. 11.00 – 13.00, Galeria Café Silesia. Szczegóły na stronie internetowej Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 3, tel. 32 271 56 89:
Wystawa:

• „Specjalizacje artystyczne w Zabrzańskich Szkołach Plastycznych” – na wystawie można obejrzeć realizacje dyplomowe uczniów z zakresu fotografii, dekorowania wnętrz oraz grafiki. Ekspozycja czynna od 19 marca do 30 kwietnia 2015 r.

Tematy lekcji muzealnych
Muzeum Miejskie w Zabrzu, Galeria Café Silesia”, ul. 3 Maja 6

Szkoły podstawowe
• Tradycje wielkanocne. Techniki zdobienia jajek – od 17 marca lekcja połączona z warsztatami dla przedszkoli i szkół podstawowych. Prowadzenie: Dorota Kuder, tel. 32-777-05-01
• Ilustracja dziecięca – pierwszy kontakt ze sztuką – od 16 lutego lekcja, towarzysząca wystawie dla przedszkoli i szkół podstawowych. Prowadzenie Jadwiga Pawlas-Kos, tel. tel. 32-271-56-89 wewn. 30
• Ferdynand Wspaniały, Miś Uszatek i inni – zajęcia dla najmłodszych (przedszkola, klasy I-II szkoły podstawowej), towarzyszące wystawie Ilustracja dziecięca – pierwszy kontakt ze sztuką – prowadzenie: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Śląski strój ludowy, zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi – na lekcji prezentowany jest strój ludowy z kolekcji muzeum, uczestnicy zapoznają się z jego elementami i nazewnictwem. W części plastycznej dzieci wykonują prace z motywem stroju – szkoły podstawowe – prowadzenie: Dorota Kuder, tel. 32-777-05-01

• Godać niy ma gańba – dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Treści i formę dostosowujemy do wieku dzieci i młodzieży w niej uczestniczącej. Lekcja ma na celu: przybliżenie uczniom zagadnień związanych z gwarą śląską, ukazanie różnorodności jej źródeł, wskazanie na odwołania do staropolszczyzny, podkreślenie trwałości form językowych, prezentację różnic znaczeniowych słów w gwarze śląskiej i języku literackim. Na lekcji oprócz pogadanki pokażemy prezentację multimedialną związaną z gwarą, a także powtórzymy i utrwalimy sobie poznane słówka podczas gier, zabaw i zgadywanek. Poznawanie języka naszych babć i prababć będzie podróżą w przeszłość naszej „małej ojczyzny”. Prowadzenie: Elżbieta Dębowska, , tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Zmysły i sztuka – uczestnicy poznają sztukę wszystkimi zmysłami. Warsztaty (również dla dzieci niedowidzących) – szkoły podstawowe – prowadzenie: Dorota Kuder, tel. 32-777-05-01

• Jak to z herbem było? – Podstawy heraldyki oraz dzieje herbu miejskiego, zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki – szkoły podstawowe i gimnazjalne – prowadzenie: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Baśnie, podania i legendy – podobieństwa i różnice (przykłady ogólne i zabrzańskie), zajęcia z warsztatami – szkoły podstawowe (klasy IV-VI) i gimnazjalne – prowadzenie: Irena Winder, 32-271-56-89 wewn. 24

• Kto ty jesteś? – szkoły podstawowe. Podczas zajęć dzieci poznają historię oraz symbole Polski i Europy. Zapoznają się z ważnymi dla świata odkryciami geograficznymi i wynalazkami Europejczyków. W części warsztatowej uczniowie biorą udział w pracach plastycznych oraz zabawach ruchowych – prowadzenie: Dorota Kuder, tel. 32-777-05-01,

• Niemcy, Polacy, Żydzi w Zabrzu kiedyś żyli – szkoły podstawowe. Zwrócenie uwagi na różnorodność kulturową niegdysiejszego Zabrza, zamieszkałego kiedyś przez Niemców, Polaków i Żydów. W części warsztatowej uczniowie wykonują szyldy warsztatów rzemieślniczych w języku hebrajskim według przygotowanych szablonów oraz dobierają symbolikę do poszczególnych profesji – prowadzenie: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Jan Matejko i jego najwybitniejsze dzieła – szkoły podstawowe. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z życiem i twórczością wybitnego malarza, przeglądając tekę z jego najwybitniejszymi dziełami. Szkoły podstawowe klasy III-VI, gimnazja. Prowadzenie: Iwona Wróblewska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Dawno temu za debrami… Bajki i legendy o początkach Zabrza i nie tylko. Zajęciom towarzyszy gra edukacyjna – szkoły podstawowe, klasy młodsze i przedszkola – prowadzenie: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Café Silesia – ekologiczna planeta – warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, uczestnicy dowiadują się jak łączyć ekologię ze sztuką, jak wyrabiać ekologiczne nawyki i jak nadawać nowe znaczenie rzeczom przeznaczonym do wyrzucenia. Prezentacja współczesnego dizajnu, wykonanego z odpadów. Zajęciom towarzyszą warsztaty edukacyjne w formie zabawy – szkoły podstawowe, klasy młodsze i przedszkola – prowadzenie: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Najpiękniejsze śląskie baśnie i legendy. Zajęciom towarzyszy zabawa edukacyjna, podczas której utrwalana jest wiedza zdobyta w czasie zajęć – prowadzenie: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

Gimnazja i szkoły średnie:
• Godać niy ma gańba – dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Treści i formę dostosowujemy do wieku dzieci i młodzieży w niej uczestniczącej. Lekcja ma na celu: przybliżenie uczniom zagadnień związanych z gwarą śląską, ukazanie różnorodności jej źródeł, wskazanie na odwołania do staropolszczyzny, podkreślenie trwałości form językowych, prezentację różnic znaczeniowych słów w gwarze śląskiej i języku literackim. Na lekcji oprócz pogadanki pokażemy prezentację multimedialną związaną z gwarą, a także powtórzymy i utrwalimy sobie poznane słówka podczas gier, zabaw i zgadywanek. Poznawanie języka naszych babć i prababć będzie podróżą w przeszłość naszej „małej ojczyzny”. Prowadzenie: Elżbieta Dębowska, , tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Biżuteria patriotyczna – O tym, co łączy części elektroniczne ze złotem i emalią. Jak powiedzieć „nie”, nie mówiąc ani słowa. Czy noszenie biżuterii jest niebezpieczne? Co może oznaczać krój liter? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź podczas lekcji muzealnej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. Pretekstem do tych rozważań jest 150 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Gimnazja i szkoły średnie – gimnazja i szkoły średnie – gimnazja i szkoły średnie – prowadzenie: Elżbieta Dębowska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Jak to z herbem było? – Podstawy heraldyki oraz dzieje herbu miejskiego, zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki – szkoły gimnazjalne – prowadzenie: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Baśnie, podania i legendy – podobieństwa i różnice (przykłady ogólne i zabrzańskie), zajęcia z warsztatami – szkoły gimnazjalne – prowadzenie: Irena Winder, 32-271-56-89 wewn. 24

• Portret od sztuki starożytnej do współczesności – gimnazja i szkoły średnie – prowadzenie: Elżbieta Dębowska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Krótki kurs historii architektury – gimnazja i szkoły średnie – prowadzenie: Elżbieta Dębowska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Mistrzowie malarstwa polskiego (Leon Wyczółkowski, Ferdynand Ruszczyc, Wacław Koniuszko, Walery Eliasz Radzikowski) – gimnazja i szkoły średnie – prowadzenie: Iwona Wróblewska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Śladami tradycji – życie codzienne i odświętne dawnych społeczności górniczych w malarstwie P. Wróbla, E. Gawlika, W. Pieczki, E. Bąka – gimnazja i szkoły średnie – prowadzenie: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30
• Śląskie zabawy i uciechy w malarstwie naiwnym regionu – gimnazja – prowadzenie: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30
• Śląsk zwyczajny i niezwyczajny w sztuce regionu – Ociepka, Sówka, Wróbel – gimnazja i szkoły średnie – prowadzenie: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

Gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe:
• Portret od sztuki starożytnej do współczesności – gimnazja i szkoły średnie – prowadzenie: Elżbieta Dębowska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Krótki kurs historii architektury – gimnazja i szkoły średnie – prowadzenie: Elżbieta Dębowska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Zabrze miastem granicznym – gimnazja i szkoły średnie, osoby dorosłe – prowadzenie: Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Krótka historia Zabrza – gimnazja i szkoły średnie, osoby dorosłe – prowadzenie: Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Ulica Wolności, której już nie ma ¬– gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe – prowadzenie: Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Nieistniejące pomniki zabrzańskie – gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe – prowadzenie: Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26