Centrum Kompetencji i Kariery

23.03.2015

23 marca w Katowicach został podpisany list intencyjny pomiędzy przedstawicielami samorządów naszego regionu a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w sprawie utworzenia Centrum Kompetencji i Kariery. Zabrze było reprezentowane przez Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezydenta Zabrza.

 

Jak czytamy w dokumencie strony mając na uwadze realizację wspólnego celu jakim jest optymalizacja systemu zaspakajania potrzeb rynku na terenie Województwa Śląskiego poprzez doskonalenie systemy właściwego przygotowania zasobów ludzkich, postanowiły o podjęciu wspólnych wysiłków zmierzających do integracji i koordynacji działań utworzenia Centrum Kompetencji i Kariery (K2). Stworzenie CKiK (K2) powinno przynieść efekty przekładające się m.in. na rynek pracy w regionie, system oświatowy czy rozwój innowacji i nowoczesnych technologii.