Tak dla transplantacji

19.03.2015

19 marca została podpisana umowa patronacka pomiędzy Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu. Współpraca dotyczyć będzie m.in. promowania idei transplantologii i propagowania zdrowego stylu życia.

 

Porozumienie podpisali Lilianna Winter, dyrektor ZSO nr 5 i Anna Ligocka-Żyła, wicedyrektor ZSO nr 5 oraz Alicja Chachaj, prezes Zarządu Fundacji SCCS i prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, członek Zarządu Fundacji SCCS.
Obecna na spotkaniu Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza powiedziała, że ta współpraca jest doskonałym przykładem tego w jaki sposób młodzież może korzystać z najlepszych doświadczeń zabrzańskich lekarzy, a zarazem zwracać uwagę na takie wartości jak zdrowie i życie. Z kolei prof. Marian Zembala wskazał, że dzięki temu porozumieniu jest możliwe, aby uczniowie podpatrywali w jaki sposób pracuje SCCS. Jednocześnie będą mogli korzystać z prelekcji i wykładów.
Celem współpracy jest wspólne promowanie idei transplantologii w skali lokalnej i regionalnej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz współpraca przy tworzeniu inicjatyw związanych z wolontariatem. Patronatem zostały objęte klasy II Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr 2, które w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych kładą nacisk m.in. na rozwój edukacji prozdrowotnej, udzielanie pomocy przedmedycznej. Fundacja zadeklarowała pomoc w uzupełnianiu i wzbogacaniu zajęć dydaktycznych o elementy wynikające z jej statutowej działalności.
W klasach pod patronatem Fundacji SCCS odbywać się będą m.in.
– zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
– spotkania i wykłady z lekarzami,
– realizowane będą programy edukacyjne prozdrowotne, konkursy oraz olimpiady,
– będą podejmowane działania promujące prawidłowy styl życia,
– rozwijany będzie wolontariat.