Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2015

17.03.2015

Ruszyła kolejna edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku.
Nagroda główna – 40 000 zł !

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom.
W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię "MŁODY BIZNES", stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku skierowany jest do firm,
które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczne obroty
lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro.
Zgłaszający się wybierają jedną spośród trzech kategorii:
• START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 roku,
• PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2011 roku,
• SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2008 roku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej
do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku.
W celu wzięcia udziału w XI edycji konkursu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej -> www.mikroprzedsiebiorcaroku.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2015 roku.
Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłoniony zwycięzca – Mikroprzedsiębiorca Roku 2015, który otrzyma nagrodę główną –
40 000 zł. Dodatkowo najlepszym w kategoriach START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES Kapituła Konkursu przyzna wyróżnienia w wysokości 10 000 zł.

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs, którego celem jest nagradzanie właścicieli przedsiębiorstw prowadzących z sukcesem tradycyjny
lub nowoczesny biznes, zakorzeniony w lokalnych społecznościach.

Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.