Zapraszamy do udziału w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka

12.03.2015

Już za miesiąc odbędą się przesłuchania 61. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. N. Kroczka.

Organizator – Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 zaprasza szkoły, placówki, instytucje, stowarzyszenia do zgłaszania uczestników w kategoriach: Taniec, Teatr, Muzyka (soliści, zespoły, chóry szkolne i chóry działające w placówkach, stowarzyszeniach)

1 III – 27 III składanie kart zgłoszeń (1 egz.) w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 lub w skrytce (nr 75) Wydziału Oświaty.

Formularz na stronie Internetowej www.mdk2.zabrze.magistrat.pl

Do udziału w Festiwalu zgłaszane są zespoły wyłonione drogą eliminacji wewnętrznych.
 

Terminy Festiwalu:

Dzień Teatru 10 IV godz. 10.00 MOK Guido
Dzień Teatru 13 IV godz. 10.00 MOK Guido
Dzień Tańca 14 IV godz. 10.00 MOK Guido
Dzień Muzyki – soliści 14 IV godz. 10.00 MDK2 Galeria Piwnica
Dzień Muzyki – chóry 14 IV godz. 11.00 Kościół Ewangelicki i MDK2
Dzień Muzyki – zespoły 15 IV godz. 10.00 DOK Pawłów
Gala Teatrów – 27 IV godz. 10.00 Teatr Nowy w Zabrzu
Koncert Galowy – 27 IV godz. 17.00 Teatr Nowy w Zabrzu

Dokumenty do pobrania w załączniku.