Spotkania branżowe w ramach projektu "Współpraca – to się opłaca"

12.03.2015

Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie „MOST” zapraszają na spotkania branżowe Zabrzańskich Organizacji Pozarządowych z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Zabrzu, organizowane w ramach projektu „Współpraca – to się opłaca!”.

TEMATYKA:
• realizacja Programu współpracy miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi (…) na 2014 rok;
• zmiany w uchwale Rady Miasta Zabrze dotyczącej konsultacji aktów prawa miejscowego;
• zarządzenie w sprawie trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert (…);
• propozycje tematyczne, organizacyjne i prawne do Programu Współpracy (…) na 2016 rok;
• szkolenia i konsultacje dla organizacji pozarządowych (potrzeby, oczekiwania, formy realizacji);
• sprawy różne, dyskusja.

Ze względu na wagę tematów i różnice wynikające z zakresu Państwa działalności proponujemy spotkania branżowe:
• 16.03.2015 /poniedziałek/ godzina 16.00 – kultura i dziedzictwo;
• 19.03.2015 /czwartek/ godzina 16.00 – zdrowie i pomoc społeczna;
• 20.03.2015 /piątek/ godzina 16.00 – sport i turystyka;

Wszystkie spotkania odbędą się w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, ul. Brodzińskiego 4 i będą swoistą formą weryfikacji zaangażowania i aktywności środowiska pozarządowego w doskonaleniu form współpracy i udziału w życiu społecznym miasta.Zainteresowane organizacje mogą oczywiście uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, niezależnie od głównego nurtu swojej działalności.
Sprawmy, by ta wiadomość dotarła do każdej osoby zaangażowanej w życie Zabrza.

Serdecznie zapraszamy!