Popracują przy remontach?

12.03.2015

Zabrze stara się o zewnętrzne dofinansowanie do projektów społecznych adresowanych do osób długotrwale bezrobotnych. W ich ramach planowane są szkolenia oraz konkretne prace remontowo-budowlane w mieszkaniach komunalnych. Zadaniem projektu jest pobudzenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, a także poprawa sytuacji mieszkaniowej w mieście. Projekt, w ramach Gminnego Programu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Na Rzecz Budownictwa Socjalnego, realizuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zabrze wnioskuje o 120 tys. zł dotacji. Wkład własny gminy wyniesie 135 tys. zł.