Niebieskie Zabrze

12.03.2015

Zbliża się Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu, obchodzony drugiego kwietnia.

W jego obchody zaangażowane jest także Zabrze. Wszystko za sprawą kampanii informacyjno – edukacyjnej „Niebieskie Zabrze”. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła obchody dnia w 2008 roku. Już w rok później, zabrzańskie Stowarzyszenie Kontakt i Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 uruchomiły kampanię społeczną na rzecz osób dotkniętych autyzmem. Zorganizowano akcję informacyjną w miejscach publicznych. W następnych latach rozszerzono projekt, koncentrując się także na edukacji zainteresowanych środowisk (specjaliści, rodzice, nauczyciele). Zaczęto organizować konferencje i szkolenia związane z tematyką autyzmu. „Niebieskie Zabrze” jest kontynuacją tego projektu. Kampania wzywa do działania przeciw wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych tym zaburzeniem oraz ich rodzin.

Organizatorami „Niebieskiego Zabrza” są: Urząd Miasta, Stowarzyszenie Kontakt Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Zespół Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu, Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna.

Przygotowano wiele atrakcyjnych imprez artystycznych oraz akcji edukacyjno-promocyjnych.
– Powstanie cykl materiałów informacyjnych przybliżających tematykę diagnozy, terapii i edukacji osób z autyzmem (ulotki, plakaty, opracowania). Zostaną one umieszczone w placówkach oświatowych i kulturalnych, centrach handlowych oraz ośrodkach zdrowia.
– Uruchomione zostaną strony internetowe: www.niebieskiezabrze.pl, www.autyzm.zabrze.pl oraz profil na Facebooku, na których pojawią się informacje na temat „Niebieskiego Zabrza”.
– Odbędzie się koncert charytatywny na rzecz dzieci z autyzmem we współpracy ze Szkołą Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu.
– W szkołach i instytucjach państwowych zorganizowane zostaną warsztaty, których celem będzie zapoznanie z tematyką autyzmu.
– Otwarta zostanie wystawa prac plastycznych osób niepełnosprawnych, plakatów uczniów Zespołu Szkół Plastycznych Nr 18 w Zabrzu „Nie bądź zielony w temacie Autyzmu, w kwietniu bądź niebieski!”.
– 9 kwietnia, na Placu Wolności odbędzie się happening „Autyzm w chmury”.
– W Zabrzu pojawią się „niebieskie punkty”, czyli miejsca, w których będą udostępniane materiały przybliżające tematykę autyzmu.