W Zabrzu testują ekologiczne paliwo

05.03.2015

Trzy zabrzańskie nieruchomości: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 przy ul. 3 Maja 12, budynek przy ul. Bytomskiej 82 oraz blok mieszkalny przy ul. Krakusa 6, ogrzewane są ekologicznym, „błękitnym” paliwem. Wszystko dzięki umowie, jaką miasto podpisało z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla. Testy mają określić poziom emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliwa ekologicznego na różnych paleniskach.

Instytut opracował parametry, jakimi powinien się charakteryzować nowy, ekologiczny opał. Próbne partie przetestowano najpierw w laboratorium, a teraz jego skuteczność i przydatność może ocenić wybrana grupa mieszkańców Zabrza. Zastosowanie węglowego paliwa bezdymnego pozwoli znacznie zredukować emisję zanieczyszczeń. Podczas badań laboratoryjnych, w porównaniu do spalania węgla kamiennego, paliwo bezdymne emitowało osiem razy mniej pyłu, a poziom zanieczyszczenia smołami zmalał sześciokrotnie.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od ponad 25 lat prowadzi działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji. Wykonuje akredytowane badania paliw stałych, kotłów c.o., pieców, kominków itp. Opracowuje także technologie uszlachetniania paliw. Są to badania na czasie. Z roku na rok rośnie problem zanieczyszczenia powietrza w aglomeracjach miejskich. Wynika on w dużej mierze z systemu ogrzewania budynków opartego na spalaniu węgla w prostych piecach z ręcznym podawaniem paliwa. Instytut zajął się rozwiązaniem tego problemu. Głównym założeniem prac badawczych było pozostawienie istniejącej infrastruktury, tak aby użytkownicy kotłów i pieców nie musieli ponosić kosztów związanych z ich wymianą. Znaleziono rozwiązanie poprzez zastosowanie odpowiednio zmodyfikowanego paliwa węglowego. Jego tajemnica polega na usunięciu, w czasie procesu wstępnego przygotowania, pewnej ilość tzw. „części lotnych”, które nie zostaną już wyemitowane jako zanieczyszczenia podczas spalania w indywidualnych urządzeniach grzewczych.