25 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce

04.03.2015

W dniach 5-6 marca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizowana została konferencja pt. "25 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce". Patronat objęli prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Roman Hauser, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

 

Uczestnicy wysłuchali wystąpień dotyczących różnych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego. Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywaelskich, mówiła nt. odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-1998. Wskazała także na perspektywy zmian w przyszłości. Z kolei prof. Hubert Izdebski omówił ustrój Warszawy w kontekście ustroju metropolii europejskich. Podczas pierwszego dnia konferencji poruszno także tematy dotyczące m.in. orzecznictwa sądowoadministracyjnego w sprawach samorządu terytorialnego, nowelizacji ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ewolucji nadzoru nad samorządem terytorialnym, kierunków zmian w regulacjach prawnych stanowiących podstawy funkcjonowania gminy czy miejsca i roli powiatu w strukturze samorządu terytorialnego. Tego samego dnia w Teatrze Nowym odbył się uroczysty koncert. Na scenie wystąpił Stanisław Sojka. Drugiego dnia konferencji rozmawiano mmiędzy innymi nt. konstytucyjnego i ustawowego źródła funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, Młodzieżowych Rady Gmin czy prawnej regulacji statusu jednostek pomocniczych gminy.