Zabrze przestrzenią rozwoju

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

03.03.2015

Od stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana sposobu odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych (gruz), a także zmieniła się okresowo częstotliwość odbioru odpadów selektywnie zbieranych frakcji tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji (BIO).

WIELKIE GABARYTY
Odbiór odpadów wielkie gabaryty będzie odbywał się spod zatok śmietnikowych wg harmonogramu dostępnego na stronie www.um.zabrze.pl w zakładce odpady komunalne. Mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych raz na kwartał, a w wielorodzinnych raz w miesiącu będą mogli wystawić odpady wielkogabarytowe przy zatokach śmietnikowych.

GRUZ
W ramach ponoszonej opłaty każdy mieszkaniec po złożeniu wniosku u Wykonawcy usługi A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10 otrzyma worki do zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W ciągu roku na każdy punkt adresowy przysługuje objętość worków w ilości maksymalnie 4m3. Wykonawca odbierze zgromadzony w workach odpad spod zatoki śmietnikowej.

ZMIANY ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH
(w okresie maj – wrzesień)

ODPADY TWORZYWA SZTUCZNE (PLASTIK , WIELOMATERIAŁOWE, METAL)

Domy Jednorodzinne
Było – 1 raz w m-c Będzie – 2 razy w m-c

Domy Wielorodzinne
Było – 1 raz tydzień Będzie – 2 razy tydzień

ODPADY BIO

Domy Jednorodzinne
Było – 2 razy w m-c Będzie – 4 razy w m-c