Mieszkańcy zadecydują o inwestycjach

26.02.2015

Od drugiego marca Zabrzanie mogą przedstawiać pomysły na inwestycje w swoim mieście. W ramach budżetu obywatelskiego, do dyspozycji mieszkańców przekazano trzy miliony złotych. Listę projektów, zaakceptowanych do realizacji, poznamy 22 maja.

 

W wielu miastach naszego regionu mieszkańcy mają możliwość aktywnego włączenia się w podejmowanie decyzji o wydatkowaniu publicznych pieniędzy. W skali kraju, różne modele budżetu obywatelskiego realizuje około 80 samorządów. W tym gronie jest także Zabrze. Budżet obywatelski – najkrócej mówiąc – to wyodrębniona część wydatków gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Jest to również skuteczna forma konsultacji społecznych, dzięki którym zabrzanie mogą wskazać potrzebne miastu inwestycje.

Złóż wniosek!
Propozycje zadań do realizacji mogą składać osoby, które ukończyły 16 lat i są zameldowane w Zabrzu. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się drugiego marca i potrwa do końca miesiąca. Specjalne formularze dostępne są na stronie internetowej miasta. W wersji papierowej można je pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z formalnymi zasadami obowiązujący przy tworzeniu propozycji do budżetu obywatelskiego. Poprawne przygotowanie wniosku jest warunkiem późniejszego poddania go pod głosowanie. Propozycje można wysłać listem lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim oraz w kilku punktach na terenie Zabrza. Ich adresy można znaleźć na stronie internetowej miasta. Około 20 kwietnia ogłoszone zostaną wyniki wstępnej oceny wniosków. Na tym etapie odpadną projekty, które nie spełniają warunków formalnych. Pierwszego maja rozpocznie się najbardziej emocjonujący moment, czyli głosowanie. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy Zabrza, którzy ukończyli 16 lat. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną, albo w sposób standardowy, w wyznaczonych punktach na terenie miasta. Maksymalnie można oddać głos na trzy projekty. Szczegółowe zasady głosowanie znajdują się na stronie internetowej magistratu oraz w materiałach informacyjnych, które przygotowało miasto. Około 22 maja poznamy listę inwestycji, które w 2015 roku zostaną zrealizowane w Zabrzu w ramach budżetu obywatelskiego.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie:

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/budzet-partycypacyjny