WAŻNE ZMIANY OD 1 MARCA

25.02.2015

Szanowni Mieszkańcy,

Wejście w życie od 1 marca nowych przepisów o ewidencji ludności, dowodach osobistych i aktach stanu cywilnego wiąże się również z przejściem na obsługę mieszkańców w zupełnie nowym systemie dostarczonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Jak w każdym nowym systemie w początkowym okresie jego funkcjonowania mogą wystąpić różne utrudnienia lub przerwy w jego działaniu.
W związku z tym uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Problemy te mogą spowodować znaczne wydłużenia czasu załatwiania spraw związanych z meldunkami, dowodami osobistymi bądź załatwianych w urzędzie stanu cywilnego.
Nasi urzędnicy będą się starali udzielić mieszkańcom wszelkiej pomocy, jednakże prosimy o to by pamiętać, że rozwiązanie tych problemów nie będzie leżało po naszej stronie lecz po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych można się zapoznać pod tym linkiem.
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12957,MSW-i-COI-przygotowaly-odpowiednie-procedury-awaryjne.html