Spotkanie w Makoszowach

25.02.2015

24 lutego w świetlicy OSP w Makoszowach odbyło się spotkanie Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Zabrza z mieszkańcami dzielnicy.

 

Spotkanie było okazją do rozmowy na tematy dotyczące dzielnicy. Poruszano kwestie związane m.in. z sytuacją kopalni, poprawą gospodarki wodno-ściekowej, infrastrukturą drogową czy oświatą.