Apel o niedokarmianie dzikich zwierząt

25.02.2015

W związku z coraz częstszymi przypadkami pojawiania się dzikich zwierząt  – w szczególności dzików – w obrębie naszego miasta prosimy mieszkańców o ich niedokarmianie.

 

Należy pamiętać, że są to dzikie zwierzęta, a bezpośredni kontakt z nimi może być niebezpieczny. Dokarmianie dzikich zwierząt jest zadaniem realizowanym przez koła łowieckie, które utrzymują ,,nęciska” na terenie miasta w wydzielonych i ściśle określonych miejscach. Informujemy również, że w marcu Straż Miejska przeprowadzi akcję kontrolną terenów przyległych do terenów leśnych pod kątem miejsc gdzie wyrzucane są odpady i dokarmiane są zwierzęta. Kontrola obejmować będzie również pomieszczenia wiat śmietnikowych pod kątem utrzymywania ich przez zarządców i właścicieli w odpowiednim stanie.