Wydział Inżynierii Biomedycznej w nowym budynku

24.02.2015

23 lutego został oddany do użytku budynek Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Nowa siedziba mieści się przy ul. Roosevelta, w sąsiedztwie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. 

 

 

Studenci i pracownicy naukowi dostaną do dyspozycji nie tylko pomieszczenia, ale także nowe laboratoria i sprzęt badawczy. Jest to pierwszy i jak dotąd jedyny Wydział Inżynierii Biomedycznej w Polsce, który. Wydział Inżynierii Biomedycznej rozpoczął działalność 1 maja 2010r. Decyzja o powołaniu pierwszego w Polsce takiego wydziału była efektem dużego potencjału wiedzy i doświadczeń z tego zakresu kadry naukowej Politechniki Śląskiej oraz posiadanej, unikalnej aparatury naukowo-badawczej.

– Jednym z priorytetów zrównoważonego rozwoju naszego miasta jest wspieranie instytucji naukowych i badawczych. Z radością uczestniczymy w tworzeniu w naszym mieście kampusu wiodącej uczelni technicznej w kraju. Cieszy, że dynamiczny rozwój Politechniki opiera się na potencjale infrastrukturalnym i edukacyjnym Zabrza. Ośrodek akademicki przy
ul. Roosevelta stanowi ponadto doskonały przykład rewitalizacji przestrzeni miejskiej – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Od stycznia 2013 roku wydział działa w Zabrzu. Dotychczas był zlokalizowany w budynku miejskim przy ul. De Gaulle’a i hali Pogoń.
Oddanie do użytku budynku tworzy jednolity kompleks dydaktyczno-naukowy Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej na terenie Zabrza w sąsiedztwie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jego kadra wywodzi się głównie z dwóch wydziałów Politechniki Śląskiej: Mechanicznego Technologicznego oraz Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Do tej pory studenci Inżynierii Biomedycznej w znacznym stopniu korzystali z pomieszczeń dydaktycznych tych jednostek. Uruchomienie głównego budynku umożliwi stworzenie jednolitego kompleksu naukowo-dydaktycznego Wydziału Inżynierii Biomedycznej na terenie Zabrza.
Ponadto zagwarantuje jego pracownikom i studentom odpowiednie warunki do prowadzenia i rozwijania działalności naukowo-badawczej.

Uruchomienie nowych stanowisk w obiekcie przy ul. Roosevelta pozwoli, m.in. na prowadzenie badań z zakresu biomechaniki narządu ruchu oraz rehabilitacji i diagnostyki narządu lokomocyjnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, projektowania sprzętu rehabilitacyjnego, biomateriałów, implantów oraz instrumentarium chirurgicznego, metodologii i analizy przetwarzania sygnałów biologicznych, wytwarzania materiałów biomorficznych i obrazowania medycznego. Wydział posiada nowoczesne laboratoria wyposażone w unikatową aparaturę badawczą. W wirtualny sposób można w nich opanować techniki przeprowadzania poszczególnych zabiegów. Na wydziale Inżynierii Biomedycznej trwają prace, m.in. nad systemami komputerowego wspomagania diagnostyki obrazowej, które pozwalają na szybsze rozpoznanie zmian nowotworowych. Naukowcy i studenci zajmują się także tzw. nawigacją obrazową. Chodzi o tworzenie trójwymiarowego modelu pacjenta, na który nakładane są narzędzia chirurgiczne. Pozwala to na odpowiednie ich ułożenie względem poszczególnych narządów. W nowym budynku znajdzie się dziekanat oraz cztery katedry: Informatyki i Aparatury Medycznej, Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Biomechatroniki oraz Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych. Koszt przeprowadzonego remontu wyniósł około 5 mln złotych. Inwestycja sfinansowana została ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środków własnych Uczelni.